Anknytningsmönster i dejting

Lär dig mer om din anknytning och hur du kan börja bryta mönsterna redan idag

Anknytningsmönster i dejting

Din anknytning är inlärda strategier, vilket betyder att du också kan lära om dig att bli mer trygg i mötet med nya människor. Redan från tidig ålder lär vi oss att relatera till vår närmaste omgivning, något som sedan kan komma att följa oss hela livet. Relationer skapar vi genom erfarenhet, vi formas av hur vi blivit bemötta vilket ofta spelar roll när vi går in i nya relationer. Vi utvecklar alltså ett anknytningsmönster, ett sätt att relatera till andra människor.

Medvetenhet, kommunikation och förståelse är viktiga ingredienser för att skapa en trygg och hållbar relation. Diskutera anknytningsmönster redan tidigt med den du dejtar för att kunna förstå vad som triggar er båda och hur ni kan finnas där för varandra när den andra känner sig otrygg. Oftast kommer ni långt på att medvetandegöra och säga vilken känsla som triggats i er. Det är då inte den andres ansvar att agera på din anknytning, men att ni tillsammans kan “vänta ut” känslorna. Om du inte vet din anknytningsstil, gör anknytningstestet.

Otrygg undvikande anknytning

Dessa personer kännetecknas också av att vara lätta att tycka om, vilket ofta fungerar bra i ytliga relationer men i nära relationer håller de mer distans. Dessa personer tenderar att ha kortvariga, intensiva förälskelser för att sen lämna relationen. Vilket ofta leder till känslor av ensamhet och tomhet.

Personer med en otrygg undvikande anknytningen bär ofta med sig en erfarenhet av att ha sökt stöd och närhet, men blivit avvisad. Därför skapas en rädsla till att lita på att andra människor kommer att ställa upp. Det kan göra att personer med otrygg undvikande anknytning är vana att ta hand om sig själva. De kan ofta tänka sig till svar snarare än att känna in dom. För stora krav på närhet gör att de drar sig undan.

Bli mer trygg som undvikande

 • Våga börja dejta! Rädslan för att bli sårad behöver inte ta över längtan av att träffa någon.
 • Känner du obehag i kroppen? Beskriv högt för dig själv vad som nyss hände och hur du nu automatiskt tolkar det.
 • Vågar vara öppen för din dejt med dina känslor och sårbar med hur du känner.

Otrygg ambivalent anknytning

Dessa personer beskrivs ofta som kreativa personer som har nära till sina känslor. Många ambivalenta har erfarenhet av att ibland bli avvisade när de sökt närhet, vilket kan leda till känslor av separationsångest och rädsla. Separationsångesten grundar sig ofta i otrygghet kring närhet, att konstant vilja ha den men samtidigt vara beredd på att den kan försvinna närsomhelst. I nära relationer kan personer med otrygg ambivalent anknytning antingen ta avstånd eller går in i relationer med starka behov av närhet.

De som har den otrygg ambivalenta anknytningen kämpar ofta med en osäkerhet kring deras betydelse och värde för andra, vilket visar sig i ett stort behov av bekräftelse. Att din dejt inte svarat på ditt senaste sms efter en timme betyder inte att hen inte gillar dig eller vill fortsätta dejta dig.

Bli mer trygg som ambivalent

 • Våga börja dejta! Rädslan för att bli lämnad behöver inte ta över längtan av närhet.
 • Känner du obehag i kroppen? Beskriv högt för dig själv vad som nyss hände och hur du nu automatiskt tolkar det.
 • Prata med din dejt om hur den kan uttrycka bekräftelse samtidigt som du jobbar på att ta emot den.

Otrygg desorganiserad anknytning

Det otrygg desorganiserade anknytningsmönstret är något ovanligare än de andra och är en sorts blandning mellan ambivalent undvikande anknytning. Rädslor hos den med den otrygg desorganiserade anknytningen är många gånger mer komplexa men handlar ofta om att inte våga förlita sig på varken sig själv eller andra. Otryggheten grundar sig ofta i en erfarenhet av typen “rädsla utan lösning”. Trots sin stora längtan efter kärlek och trygghet, tenderar de att undvika närhet, då det förknippas med smärta och svek.

Mönstret kan ha kommit ur att växa upp med våld eller misshandel eller att de vuxna som fanns i närheten inte kunde tolka barnets signaler på rätt sätt. De kanske blev arga när barnet grät, vilket ger en skrämmande upplevelse istället för tröstande och påverkar anknytningen. I värsta fall kan denna brist på anknytning leda till svåra relationsstörningar i vuxen ålder och många inom denna grupp mår bra av professionell hjälp.

En utmaning som är vanlig inom denna grupp är de blandade känslor som uppstår, ena stunden vill man vara nära men andra stunden vill man dra sig undan. Här kan det underlätta att våga prata med sin dejt och acceptera känslorna för sig själv. Det är okej att känna två känslor samtidigt.

Bli mer trygg som desorganiserad

 • Var uppmärksam på när du enbart anpassar dig efter andras behov och inte alls lyssnar på dina egna.
 • Känner du känslor av obehag och ångest? Känn in vad du behöver just nu. Kan du ge dig själv det eller be någon annan om det?
 • Vågar vara öppen för din dejt om hur dina känslor lätt kan svänga och be om tid att få utforska och uttrycka hur du känner.

Trygg anknytning

En person med en trygg anknytning är varm, kärleksfull och har en tro på att relationer kan vara trygga och långvariga. De har hög tillit till andra och sig själv och har en bra kontakt med alla känslor - vilket exempelvis gör att de blir bra på konfliktlösning och vågar vara sårbara. Den personen som har en trygg anknytning brukar inte känna rädsla inför att bli lämnad och har ofta en positiv syn på sig själv och sina partners och är bekväm med intimitet.

Utforska ditt mönster mer

Utmaningarna varierar för de olika anknytningar och om du är nyfiken på att utmana ditt anknytningsmönster är här några tips på hur du kan börja:

 • Förstå din barndom bättre. Vilka erfarenheter formade din anknytning? Hur har det format dig? Skriv ner det.
 • Lägg märke till hur du reagerar och agerar i olika situationer. Våga stanna kvar i känslan av obehag. Beskriv var och hur det känns det i kroppen? Upprepa tankarna högt som kommer till dig.
 • Prova att göra tvärtemot impulsen – tex. be om hjälp när du egentligen vill dra dig undan.
 • Du måste inte göra allt själv. Hos en psykolog kan du få hjälp med olika verktyg och tankesätt som underlättar när du tolkar dig själv och jobbar på att bryta ohjälpsamma mönster.
hello