Ta reda på din anknytningsstil

Anknytningsteori är en teori som bygger på att vi människor relaterar till andra på olika sätt. Teorin menar att vi människor har olika anknytningsstilar som formas av våra livserfarenheter och påverkar vår interaktion med andra. Det finns fyra stycken olika anknytningsstilar, där cirka 60% har en trygg anknytning, och övriga 40% behöver jobba på sin anknytning för att skapa en välmående och långsiktigt hållbar relation.

Här får du chansen att efter 12 frågor se en indikation på din anknytningsstil:

Klicka här för att starta testet

Självskattningen är översatt till svenska och validerad. Forskningsrapporten bakom frågorna och skalan är: Lafontaine, M.-F., Brassard, A., Lussier, Y., Valois, P., Shaver, P. R., & Johnson, S. M. (2015, February 27). Selecting the Best Items for a Short-Form of the Experiences in Close Relationships Questionnaire. European Journal of Psychological Assessment.

Denna självskattning är en kondenserad version, och vill du veta mer finns det mer resurser på denna sida, med ett längre test som du kan göra här

hello