Kärlekstestet: Är du redo för en relation? 🧑‍🔬

Ta Relates självskattningstest för att se om du har den självkännedom och kommunikationsförmåga våra relationspsykologer säger vi behöver för att kunna ska ...

11 frågor som hjälper dig få reda på om du har den självkännedom och kommunikationsförmåga som relationsexperter och psykologer menar att vi behöver för att kunna skapa hållbara och hälsosamma kärleksrelationer.

Baserat på ditt resultat får du efter testet även rekommendationer på resurser som hjälper dig bli mer redo! 🎉

Klicka här för att starta testet!

"Är du redo"-testet är ett självskattningstest framtaget i samarbete med Relates relationspsykolog med intentionen att skapa reflektion och vara informativt. Testet är inte vetenskapligt validerat men utgår från teorier och verktyg som forskning visat är fördelaktiga för att skapa välmående och hållbara relationer*.Upplevd relationskvalitet hos individer i parrelation via relationsstärkande övningar i mobilapplikationformat, Emelie Åkerblom, Psykologiska institutionen vid Göteborgs Universitet 2021.
hello