Del 1: Anknytningsmönster - vilken anknytning har du?

Många av oss har någon gång hört ordet anknytning och börjat fundera över sina egna anknytningsmönster. I denna artikelserie får du insikt om hur anknytning kan påverka dig, dina relationer och hur du kan förändra ditt anknytningsmönster. Del 1 av 3 handlar om hur du kan ta reda på ditt egna anknytningsmönster.

Del 1: Anknytningsmönster - vilken anknytning har du?

Egentligen är det inte så konstigt att vi tänker på anknytning, både sin egen men även partners, vänners och familj. Det är ett sätt för oss att förstå varandra och oss själva - men vad säger egentligen anknytningsmönster om oss och hur kan du ta reda på din egna anknytning?

Olika typer av anknytning

Redan från tidig ålder lär vi oss att relatera till vår närmaste omgivning, något som sedan kan komma att följa oss hela livet. Relationer skapar vi genom erfarenhet, vi formas av hur vi blivit bemötta vilket ofta spelar roll när vi går in i nya relationer. Vi utvecklar alltså ett anknytningsmönster, ett sätt att relatera till andra människor.

När vi pratar om anknytningsmönster finns det några olika typer av anknytningar som de flesta kan känna igen sig i:

  • Trygg anknytning

De med en trygg anknytning är ofta bekväma med intimitet. De är också varma, kärleksfulla och har en tro på att relationer kan vara trygga och långvariga. Den personen som har en trygg anknytning brukar inte känna rädsla inför att bli lämnad och har ofta en positiv syn på sig själv och sina partners.

  • Otrygg och undvikande anknytning

Personer med en otrygg och undvikande anknytning är ofta vana vid att bli avvisade. De kanske bär på erfarenheter där de sökt stöd i tidigare relationer, men inte fått gensvar. Det kan göra att personer med otrygg och undvikande anknytning är vana att ta hand om sig själva. Dessa personer kännetecknas också av att vara lätta att tycka om, vilket ofta fungerar bra i ytliga relationer men i nära relationer håller de mer distans.

  • Otrygg och ambivalent anknytning

De personer som har en otrygg och undvikande anknytning beskrivs ofta som kreativa personer som har nära till sina känslor. Många av dessa personer har erfarenhet av att ibland bli avvisade när de sökt närhet, vilket kan leda till känslor av separationsångest och rädsla. I nära relationer kan personer med otrygg och ambivalent anknytning antingen ta avstånd eller går in i relationer med starka behov av närhet.

  • Otrygg och desorganiserad anknytning

Det otrygga och desorganiserade anknytningsmönstret är något ovanligare än de andra tre. Detta anknytningsmönster kan finnas hos barn som växer upp med någon form av våld eller misshandel, det kan exempelvis handla om ett barn som växer upp med vuxna som inte kan tolka sitt barns signaler på rätt sätt. De kanske blir arga när barnet gråter, vilket kan leda till att barnet uppfattar sin förälder som skrämmande vilket påverkar hur barnet knyter an. Det kan i sin tur leda till svåra relationsstörningar i vuxen ålder och många inom denna grupp kan behöva professionell hjälp.

Vilket anknytningsmönster har du?

För att ta reda på vilket anknytningsmönster just du har kan du använda Relates anknytningstest: https://relate-app.com/anknytningsteori

Svara på frågorna och lär dig mer om just ditt anknytningsmönster.

hello