Del 3: Anknytning - kan jag som vuxen förändra mitt anknytningsmönster?

Många av oss har någon gång hört ordet anknytning och börjat fundera över sina egna anknytningsmönster. I denna artikelserie får du insikt om hur anknytning kan påverka dig, dina relationer och hur du kan förändra ditt anknytningsmönster. Del 3 av 3 handlar om hur du som vuxen kan påverka ditt anknytningsmönster.

Del 3: Anknytning - kan jag som vuxen förändra mitt anknytningsmönster?

Att anknytningen påverkar oss från att vi är barn tills att vi är vuxna är något många intresserar sig av, och även om anknytningen kan innebära vissa utmaningar för oss i vuxen ålder så går det att påverka. Tidigare i den här artikelserien har vi behandlat ämnen som olika anknytningsmönstren och hur de kan påverka dejtinglivet. I sista delen kommer vi gå närmare in på hur du kan förändra ditt sätt att se på och förhålla dig till ditt anknytningsmönster.

Är du mer nyfiken på vilket anknytningsmönster du har - gör Relate Dates anknytningstest här.

Missförstånd om anknytning

Enligt forskning från Stockholms Universitet finns en del missförstånd kopplade till anknytning och anknytningsmönster. En av dessa är att det är näst intill omöjligt att faktiskt förändra sitt anknytningsmönster, men så är inte fallet. I forskningen lyfter de att omkring 40% av alla barn och vuxna har en otrygg anknytning, men att dessa individer ändå utvecklar trygga anknytningar senare i livet. Detta är såklart tryggt att veta, oavsett vilket anknytningsmönster man har, men känslan av att aktivt vilja förändra sitt anknytningsmönster kan fortfarande finnas kvar - och vad kan man göra då?

4 tips för ett förändrat anknytningsmönster

  • Var snäll mot dig själv - döm inte

Det första, och kanske viktigaste, är att inte vara för hård mot sig själv. För att våga närma sig sitt innersta rum behöver du vara snäll mot dig själv och inte döma den du är eller det du gjort. Här kan det också vara bra att komma ihåg att anknytningen formas redan när vi är små barn, och dina reaktioner i samband med detta.

  • Se mönster

Nästa steg kan vara att börja reflektera över dina mönster. Att börja se och tänka kring hur du reagerar i vissa situationer, kanske i första mötet med nya personer, och varför du gör det. Vad säger det mönstret om dig? Är det något mönster du vill förändra och i så fall varför? Kanske hindrar det dig att ta dig vidare i dina relationer till dig andra och till dig själv.

  • Lär dig mer om anknytningsmönster

Kunskap är något som kan göra dig tryggare, säkrare och mer stabil i förhållandet till just ditt anknytningsmönster. Ta reda på det du kan om din anknytning och om andra anknytningsmönster. Inom området finns en mängd böcker, youtube-klipp och artiklar att använda sig av. Du kan bland annat läsa de tidigare artiklarna i denna serie, Del 1 och Del 2, eller ta reda på just ditt anknytningsmönster via Relates anknytning test.

  • Prata, öva och lär dig av trygga personer

En nära relation med en trygg person kan vara väldigt läkande och nyttigt för vem som helst. En sådan relation kan delvis ge dig nya erfarenheter av anknytning som du kan lära av men den kan också vara en plats för dig att prata och lära dig om effektiv och trygg kommunikation.

En trygg relation kan innebära en person som inte dömer dig, som ger dig både utrymme och närhet men som också är tydlig med sin egen vilja. Tillsammans med en trygg relation kan du fortsätta undersöka ditt anknytningsmönster, och kanske förändra det du vill förändra.

Vill du lära dig mer om anknytning eller börja dejta personer som passar just dig?

Ladda ner Relate Date idag!
hello