Hur anknytningsmönster kan se ut i dejting

Vårt anknytningsmönster formas av våra livserfarenheter och påverkar vår interaktion med andra. Att ha koll på sitt och andras mönster blir därför extra relevant i dejting. Det gör att du förstår både dig själv och till och med den du dejtar bättre.

Hur anknytningsmönster kan se ut i dejting
Vårt anknytningsmönster formas av våra livserfarenheter och påverkar vår interaktion med andra. Det finns fyra stycken olika anknytningsstilar, där cirka 60% har en trygg anknytning, och övriga 40% behöver jobba på sin anknytning för att skapa en välmående och långsiktigt hållbar relation.

Vet du inte vilket anknytningsmönster du har? Gör vårt test


Hur kan de olika mönstren se ut i dejting?

För att förstå varför och hur du eller den du dejtar reagerar på olika situationer kan det underlätta att förstå vilket anknytningsmönster du eller hen har. Här kan du läsa mer om typiska beteenden för de olika ankytningsmönstrerna och hur du kan jobba på din anknytning.

Trygg anknytning

Personer med en trygg anknytning har lätt att komma nära andra människor, men trivs också bra i eget sällskap. De har en positiv självbild och förväntar sig gott av andra.

Typiska beteenden kan vara:

 • Att kunna reglera sina känslor i olika situationer

 • Att lätt kunna lita på den dom dejtar

 • Att kommunicera sina behov tydligt

 • Att vara bekväm med både närhet och tid isär

 • Att kunna prata om känslor utan rädsla eller ångest

3 tips till dig som är trygg

 • Hur kan du expandera och utvecklas? Vill du prova någonting nytt eller fördjupa dig kring något? Dela möjliga tankar och drömmar med din partner.

 • Kring vad vill du utvecklas? Hur vill du skapa mer värde och mening för dig själv, tillsammans med din partner och för omvärlden? Hur kan du bidra?

 • Behåll ödmjukhet kring att andra/din partner som inte är lika trygga, har andra relationella utmaningar än dig. Vilket kan kräva mer förståelse och tålamod.

Otrygg undvikande anknytning

De med en otrygg undvikande anknytning har som små lärt sig att klara sig själva. De har tillit till sig själva, men inte andra. Det gör att närhet upplevs som något otryggt.

Detta skapar ohälsosamma beteenden såsom:

 • Att dra sig undan när den andra behöver bekräftelse

 • Att stöta bort den andra när det blir för intensivt

 • Att aktivt leta efter fel och brister i den andra

 • Att avfärda/minimera sina egna och andras känslor

 • Att hålla känslomässig distans till andra för att undvika att själv bli sårad

5 sätt att bli mer trygg

 • Spana efter belöningen med att ha nära relationer. Den lust och de positiva känslor som kan väckas när du är nära och mer innerlig med din partner.

 • Öva på att vara okej med att vara behövande och att kunna ta emot stöd när du blir erbjuden.

 • När det uppstår spänning och konflikt i relationen: notera impulsen att vilja avsluta relationen, söka dig utåt och bort från kontakten. Utan att reda ut, reparera eller möta din partner känslomässigt.

 • Öva på att flytta fokus från ”mig/mitt” till ”vårt gemensamma” och med din partner.

 • Öva på att kommunicera mer känslomässigt öppet och ärligt om vad som pågår inom dig, hur din partner påverkar dig, vad du känner och vill.

Otrygg ambivalent anknytning

För de med otrygg-ambivalent anknytning finns det en dragkamp mellan att vilja ha närhet och hela tiden vara beredd på att den ska försvinna.

Detta skapar ohälsosamma beteenden såsom:

 • Att alltid vara tillgänglig och beredd på att umgås

 • Att checka in med den den andra ofta

 • Att ofta behöva bekräftelse på var relationen är påväg

 • Att känna stark stress och oro vid tid ifrån den andra

 • Att vara extra känslig för när energin förändras – så som tonläget, ögonkontakten eller interaktionen

4 protest-beteenden

När personer med denna anknytning blir triggade och inte vågar be om det de behöver kan protester se ut såhär:
 • Tystnad – de stänger ner.

 • De försöker skapa svartsjuka

 • Hotar med att lämna relationen

 • Blir manipulerande och passivt aggressiva

Detta kan skapa förvirring hos den andra och sprickor i relationen. Därför är det extra viktigt att stanna upp när en impuls att göra något av detta kommer. Ta ett djupt andetag och våga be om det du behöver istället.

5 sätt att bli mer trygg

 • Leta efter mönster i dina relationer. Vad triggar dig? Har du exempelvis erfarenhet av att dejta personer som är dåliga på att kommunicera? Då kan tystnad trigga dig.

 • Skriv en lista på vad som får dig att må bra och inte. Kommunicera dina behov redan i början av en relation.

 • Titta på vilka dina kärleksspråk är, möter den du dejtar dina behov? Om inte, ta upp det med den andra.

 • Dejta någon med en trygg anknytning.

 • Lär dig vara ensam. Ofta kan ensamhet vara det svåraste att lära sig att må bra och känna sig trygg i, eftersom det triggar dina mönster. Lär dig känna igen tankar och känslor som uppstår när du är ensam, reflektera över vilka tidigare upplevelser de kommer ifrån och separera de från det som händer nu.

Otrygg desorganiserad anknytning

Med denna anknytning bär man ofta med sig en erfarenhet av typen “rädsla utan lösning” som kan leda till mer komplexa utmaningar i ens vardag och relationer. Ca 4% har denna anknytning som grund.

Detta skapar ohälsosamma mönster såsom:

 • Svårigheter att vara närvarande i samspel med andra

 • Att ha bristande impulskontroll

 • Att vara självupptagen och ha ett stort kontrollbehov

 • Att känna att relationer och intimitet är obehagligt, riskfyllt och svårt

4 tips för att bli mer trygg

 • Sök hjälp hos terapeut/psykolog med kompetens kring trauma, post-traumatisk stress och anknytning.

 • Att bygga upp tillit, trygghet och förmåga till att reglera starka känslor är vägen till att helas och utvecklas. Identifiera med vem du känner dig tillräckligt trygg (partner, vän, husdjur, terapeut) och vad du själv behöver för dagliga vanor för att öka känsla av trygghet och stabilitet. Ta hand om din kropp.

 • Få ökad förståelse och medkänsla för dig själv. Förkovra dig och läs på om trauma, anknytning och hjälpsamma självstödjande praktiker.

 • Boktips och Youtube-videos: Författare och terapeuter som Peter Levine, Besser van der Koolk, Pat Ogden och Diane Poole Heller


Tips för alla anknytningsmönster

Medvetenhet, kommunikation och förståelse är viktiga ingredienser för att skapa en trygg och hållbar relation. Diskutera anknytningsmönster med den du dejtar redan tidigt i relationen för att kunna förstå vad som triggar er båda och hur ni kan finnas där för varandra när den andra känner sig otrygg.

Påverka dina relationer genom att förstå ditt anknytningsmönster

Påverka dina relationer genom att förstå ditt anknytningsmönster

Påverka dina relationer genom att förstå ditt anknytningsmönster. Genom att äga dina utmaningar kan du få djupare, stabila och kärleksfulla relationer.
Martina Stål
Martina Stål
15 nov. 2021・13 min lästid
Anknytningsmönster – din uppväxt påverkar hur du dejtar

Anknytningsmönster – din uppväxt påverkar hur du dejtar

I dejting så blir vår anknytningsstil och de medföljande utmaningarna extra tydliga - både för oss själva men också för den vi dejtar.
Martina Stål
Martina Stål
14 apr. 2022・8 min lästid
hello