Vad är värderingar och varför är de viktiga i en relation?

Alla människor har värderingar, oavsett om man är medveten om dessa eller inte. Våra värderingar kan beskrivas som vår inre kompass eller helt enkelt strategier för att välja det som gör oss lyckliga, ger oss energi och mening.

Vad är värderingar och varför är de viktiga i en relation?

Vi på Relate vill hjälpa dig att hitta en partner som du kan må bra med, skratta i mängder och hålla ihop genom livet. För att det ska bli verklighet behöver vi först bli lite filosofiska.

Det kan låta som en klyscha men en bra relation börjar alltid med en själv. Precis som katten sa till Alice i underlandet måste man veta vad man vill för att kunna göra meningsfulla val. Speciellt när dejting-appar idag exponerar oss för fler alternativa partners på en månad än vad många människor historiskt sett under en livstid.

Här blir ”slow dating” och värderingar fantastiska verktyg när vi tittar på forskningen bakom relationsskapande och par som har färre konflikter och utan större ansträngning bidrar till varandras välmående.

Alla människor har värderingar, oavsett om man är medveten om dessa eller inte. Våra värderingar kan beskrivas som vår inre kompass eller helt enkelt strategier för att välja det som gör oss lyckliga, ger oss energi och mening.

”Om du inte vet vart du ska, spelar det ingen roll vilken väg du tar” – Alice i Underlandet

Det finns många vetenskapliga studier som visar på att människor som har en större tydlighet kring sina personliga värderingar enklare kan göra val som ger dem en känsla av att vara tillfreds och lycklig. På samma sätt som individer som inte vet vad de värderar oftare känner sig splittrade, oroliga och rastlösa.

Relationsexperterna är rörande överens (vilket är sällan fallet!) att ju fler värderingar man delar, desto större är sannolikheten att man trivs ihop, har roligt och att relationen håller i längden.

”Shared values is the Holy Grail of successful romantic relationships” säger Dr Peter Pearson som är en av världens främsta relationsforskare från USA.

Varför värderingar?

  1. Din kompass till att hitta rätt partner för dig: Forskningen visar att par med gemensamma kärnvärderingar håller längre och har lättare för att förstå varandra. Makes sense! Det blir lättare att leva ihop om man vill leva liknande typ av liv.

  2. Hjälper dig att förstå dig själv: Att ha koll på sina värderingar är inte bara bra när det kommer till relationer med andra människor. Det är även bra för dig själv då du får en större förståelse för hur du vill leva och vad som är viktigt för dig.

  3. Leder till djupare kontakt och samtal: Med värderingar i fokus kommer man snabbare förbi kallpratet och det bli lättare att känna om du klickar med en annan person. Samtal om värderingar kan även vara inspirerande och till och med personligt utvecklande genom att vidga vårt egna perspektiv på vad som är viktigt i livet.

Varför ska vi ha samma värderingar?

En gemensam värdegrund minskar antalet konflikter, gör det lättare att ta gemensamma beslut, och kan till och med hjälpa varandra att leva mer i linje med sina värderingar vilket i sin tur skapar ett högre individuellt välmående. Om båda värderar hälsa högt är det större sannolikhet att man vill träna och laga nyttig mat ihop. Ett intresse för hållbarhet kan förena och förenkla livsval, eller vilja stödja varandra i ens sökande efter mer kunskap, kreativitet eller äventyr. Ett annat exempel: Låt oss säga att en person i ett förhållande värderar trygghet, tradition och stabilitet, medan den andras viktigaste värderingar är variation, utmaning och spänning. Denna situation kan innebära en större utmaning om ett par ämnar att leva tillsammans på sikt. Det är givetvis inte omöjligt, men mycket forskning kring relationer visar att många gemensam värderingar skapar mycket bättre förutsättningar att hålla ihop i längden.

Forskning har faktiskt visat att bara genom att förtydliga våra värderingar för oss själva så ökar vårt välmående. Det kan ge en starkare känsla av tydlighet och riktning i livet. Så om inget annat – gör det för dig själv!

4 steg till att hitta kärleken 2021

4 steg till att hitta kärleken 2021

Hur och var hittar jag en partner? Och hur vet jag när det är rätt? Här är fyra steg för att inte bara hitta en partner, utan hur du hittar RÄTT partner för just dig.
4 tips för en stark inre kompass

4 tips för en stark inre kompass

Få bättre koll på hur du kan stärka din inre kompass genom värderingar och dessa 4 tips!
hello